Uporaba

Spletna mesta beriko.com ali “WebShop” lahko uporabljate za vašo zasebno uporabo brez kakršnih koli stroškov za uporabo in v skladu s spodnjimi pogoji nakupa. Pred uporabo spletnega mesta www.beriko.com ali beriko.com natančno preberite naslednje pogoje nakupa, če želite kupiti izdelke, oglaševane na istem ali pridobiti informacije o vsakem izdelku. Ko prek spletnih nakupov dostopate do nakupa naših izdelkov ali obiščete te spletne strani, da pridobite informacije o določenem izdelku, se šteje, da ste seznanjeni s temi pogoji nakupa in se strinjate s temi pogoji nakupa, sicer beriko d.o.o. je razrešen vsake odgovornosti. Če se s temi pogoji nakupa ne strinjate, potem tega spletnega mesta ne uporabljajte za nakup izdelkov ali pridobivanje informacij o njih.

koncepti

Prodajalec je BERIKO d.o.o., Stjepana Radića 2, 48362 Kloštar Podravski OIB: 47354554801, telefonska številka +385 98 64 62 60, e-pošta: beriko@beriko.com.

beriko.com WebShop je spletna stran www.beriko.com, ki je v lasti prodajalca, uporaba prodajalca pa je brezplačna, dokler se ne obrnete na svojega omrežnega operaterja za dostop do interneta in uporabo oddaljenega prenosa podatkov in pristojbin za zagotavljanje takšnih storitev.
Pri spletnem nakupovanju ali spletnem nakupovanju gre za nakup izdelka prek “beriko.com WebShop”.
Izdelki so vsi izdelki, predstavljeni na spletnem mestu beriko.com, ki jih je mogoče kupiti na spletu.
Uporaba “beriko.com WebShop” je dostop do spletne strani www.beriko.com za pridobivanje informacij o isti vsebini in / ali za spletni nakup.
Uporabnik “beriko.com WebShop” pomeni vsako osebo, ki spletno stran www.beriko.com uporablja za nakup izdelkov, oglaševanih na istem spletnem mestu, ali za pridobivanje informacij o določenem izdelku.

Kupec je vsaka oseba, ki je po pregledu in izbiri izdelka registrirala svoje podatke in izdelek naročila.

Maloprodajna cena je cena, ki je prikazana pri vsakem izdelku in je izražena v hrvaški kun (z DDV).
Sprejeta ponudba je tista ponudba, ki je izvedla plačilo.
Prodajalec sklene prodajno pogodbo med Prodajalcem in Kupcem v trenutku, ko Kupec blago plača.

Predpogodbena obvestila

Prodajalec mora v skladu s 57. členom Zakona o varstvu potrošnikov kupca na jasen in razumljiv način obvestiti o:

glavne značilnosti blaga ali storitve, kolikor je primerno glede na blago ali storitev, in medij, ki se uporablja za pošiljanje obvestila
vaše ime in sedež, telefonska številka in, če je primerno, vaš e-poštni naslov
če je primerno, ime in sedež trgovca, v imenu in / ali za katerega račun se izvaja
geografski naslov kraja poslovanja, to je zemljepisni naslov kraja poslovanja trgovca, v imenu in / ali za katerega račun deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svoje pritožbe, če se ta kraj razlikuje od sedeža iz 2. točke tega člena
maloprodajna cena blaga ali storitve in če narava blaga ali storitve ne omogoča vnaprejšnjega izračuna cene, način izračuna cene in, če je primerno, drugih stroškov prevoza, dostave ali poštnih storitev ali da se ti stroški lahko zaračunajo, če ni mogoče vnaprej smiselno izračunati
stroški uporabe sredstev oddaljene komunikacije za sklepanje pogodb, če se ti stroški ne zaračunajo po osnovni tarifi
pogoje plačila, pogoje dostave blaga ali storitve, čas dostave blaga ali opravljanje storitve in, če obstajajo, način obravnavanja pritožb potrošnikov s strani trgovca
pogoje, pogoje in postopek za uveljavitev pravice do enostranske odpovedi pogodbe, pa tudi obrazec za enostransko odpoved pogodbe v skladu s prvim odstavkom 74. člena tega zakona v primerih, ko ta pravica obstaja
da je potrošnik dolžan nositi stroške vračila blaga v primeru, da uveljavlja svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz 72. člena tega zakona ali, glede stroškov vračila blaga, v primeru pogodb na daljavo, zaradi njegove narave ne more biti vrnjen po pošti na običajen način
v primeru, da uveljavlja svojo pravico do enostranskega odpovedi pogodbe iz 72. člena tega zakona, potem ko je vložil zahtevo v skladu s 64. ali 70. členom tega zakona, je potrošnik dolžan trgovcu plačati razumen del cene v skladu s 77. členom. odstavek 7 tega zakona
da potrošnik ne more uveljaviti pravice do enostranske odpovedi pogodbe iz 72. člena tega zakona v primerih, ko je ta pravica v skladu s 79. členom tega zakona izključena ali ob predpostavkah, da potrošnik izgubi pravico do enostranske odpovedi pogodbe
obstoj odgovornosti za materialne napake
storitve ali pomoč, ponujene potrošniku po prodaji, in pogoje uporabe teh storitev ali pomoči, če jih je trgovec, in kakršna koli jamstva, izdana z blagom ali storitvijo
obstoj ustreznih pravil ravnanja za trgovca, kot so opredeljena v 5. točki 18. člena tega zakona
trajanje pogodbe, če je pogodba sklenjena za določen čas, torej pogoji odpovedi ali odpovedi pogodbe, ki je sklenjena za nedoločen čas ali ki se samodejno podaljša
minimalni rok, v katerem potrošnik zavezuje pogodbo, če obstaja
depozit ali drugo finančno jamstvo, ki ga je potrošnik dolžan plačati ali pridobiti na zahtevo trgovca, pa tudi pogoje plačila tega depozita ali pogoje za pridobitev druge finančne garancije
če je primerno, funkcionalnost digitalne vsebine, vključno s potrebnimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi za takšno vsebino
če je primerno, interoperabilnost digitalne vsebine z računalnikom ali programsko opremo, za katero trgovec ve ali bi jo moral vedeti
mehanizmi za izvensodno reševanje sporov ali odškodninski sistemi in kako jih potrošnik lahko uporablja.

Vsa zgornja obvestila, torej tista, ki so potrebna po Zakonu o varstvu potrošnikov, najdete v teh Pogojih nakupa.

Pogoji nakupa

Preko “beriko.com WebShop” je mogoče kupiti izdelke samo na območju Republike Hrvaške, kar pomeni dobavo kupljenih izdelkov izključno na istem območju.
Uporaba “beriko.com WebShop” pomeni, da uporabnik pozna in sprejema te pogoje nakupa. Prodajalec zavrača kakršno koli odgovornost za kakršne koli spore, ki bi lahko nastali zaradi tega, da uporabnik ni prebral Pogojev in pogojev spletnega mesta “Beriko.com”.

registracija

Kupec je lahko samo polnoletna in sposobna oseba. Pogodbe v imenu in za račun mladoletnikov in oseb, ki so popolnoma nesposobne, lahko sklenejo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje v nasprotju s to določbo.
Uporabniki “beriko.com WebShop” so dolžni pri izpolnjevanju registracijskega obrazca predložiti natančne, veljavne in popolne osebne podatke, nasprotno dejanje pa pooblašča Prodajalcu, da zavrne takšen uporabniški dostop in / ali realizacijo vseh ali dela storitev, ki jih ponuja “beriko.com WebShop”.

Naročanje izdelka

Zaradi velikega števila naročil, oddanih hkrati na “beriko.com WebShop”, se lahko zgodi, da podatki o razpoložljivosti izdelka niso enaki stanju in stanju zalog podjetja beriko d.o.o. dobavitelji. Ta položaj je izreden in ne traja dolgo.

Spletne nakupe je mogoče opraviti le, če se Kupec registrira na določenem mestu na spletnem mestu beriko.com. Kupec je pri izpolnjevanju registracijskega obrazca dolžan posredovati natančne, veljavne in popolne osebne podatke. Kupec je pooblaščen, da izbere možnost, da ga prodajalec seznani z novimi izdelki, izdelki na zalogi in podobno (glasilo). Po uspešno zaključeni registraciji (vse zahtevane informacije so pravilno izpolnjene) bodo na e-poštni naslov kupca poslana navodila za potrditev registracije in elektronska pošta.
Izdelke na spletnem mestu beriko.com WebShop naročite prek nakupovalne košarice in so nepreklicni. Prodajalec se strinja, da bo sprejel vse potrebne ukrepe in uporabil vse možne vire za izvedbo dobave naročenega izdelka v razumnem roku. V primeru, da trgovec ne more dostaviti nobenega izdelka, ker naročenega izdelka ni na zalogi ali ga dobavitelj ne more več naročiti, bo kupca kontaktiral po elektronski pošti in / ali telefonu glede nadomestnega izdelka ali preklica naročenega izdelka. Vsi drugi naročeni izdelki bodo odposlani.

Kupec lahko podrobneje razloži postopek spletnega nakupa, tako da izbere povezavo “Navodila za spletni nakup”, ki se nahaja v bližini vsakega izdelka, ki je na spletnem mestu “beriko.com WebShop” in ki ga lahko kupi prek spleta.

Cene izdelkov in storitev

Cene, prikazane na spletnih straneh, oglasih in katalogih, so izražene v hrvaških kun (z DDV) Stroški pošiljanja niso vključeni v cene izdelkov. Cene, plačilni pogoji in posebne ponudbe so veljavni samo ob naročilu in / ali plačilu in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cena je določena za vsak posamezen izdelek. Postopek vnašanja cene na spletnem mestu za vsak izdelek je podvržen več nivojem nadzora, vendar kljub temu obstaja možnost človeških napak. Takšne situacije so izredne in zanje Marko-servisi d.o.o. se vnaprej opraviči svojim strankam. beriko.com bo kupce prisiljen obvestiti o razmerah, napačni ceni in nezmožnosti dostave naročenega izdelka z napačno ceno po določenem naročilu.

Garancijska izjava in pogoji storitve

Za vse izdelke, za katere prodajalec daje garancijo, veljajo garancijski pogoji iz garancijske kartice. Kupec je dolžan hraniti račun in garancijski list za celotno garancijsko dobo. Prodajalec jamči, da bo izdelek, ki se uporablja v skladu s priloženimi navodili in garancijskim listom, pravilno deloval v garancijskem roku. Prodajalec se v primeru okvare in drugih morebitnih materialnih pomanjkljivosti zavezuje, da bo izdelek v razumnem roku popravil ali zamenjal v skladu z Zakonom o obveznostih.

Pogoji nakupa

Preko “beriko.com WebShop” je mogoče kupiti izdelke samo na območju Republike Hrvaške, kar pomeni dobavo kupljenih izdelkov izključno na istem območju.
Uporaba “beriko.com WebShop” pomeni, da uporabnik pozna in sprejema te pogoje nakupa. Prodajalec zavrača kakršno koli odgovornost za kakršne koli spore, ki bi lahko nastali zaradi tega, da uporabnik ni prebral Pogojev in pogojev spletnega mesta “Beriko.com”.

registracija

Kupec je lahko samo polnoletna in sposobna oseba. Pogodbe v imenu in za račun mladoletnikov in oseb, ki so popolnoma nesposobne, lahko sklenejo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje v nasprotju s to določbo.
Uporabniki “beriko.com WebShop” so dolžni pri izpolnjevanju registracijskega obrazca predložiti natančne, veljavne in popolne osebne podatke, nasprotno dejanje pa pooblašča Prodajalcu, da zavrne takšen uporabniški dostop in / ali realizacijo vseh ali dela storitev, ki jih ponuja “beriko.com WebShop”.

Naročanje izdelka

Zaradi velikega števila naročil, oddanih hkrati na “beriko.com WebShop”, se lahko zgodi, da podatki o razpoložljivosti izdelka niso enaki stanju in stanju zalog podjetja beriko d.o.o. dobavitelji. Ta položaj je izreden in ne traja dolgo.

Spletne nakupe je mogoče opraviti le, če se Kupec registrira na določenem mestu na spletnem mestu beriko.com. Kupec je pri izpolnjevanju registracijskega obrazca dolžan posredovati natančne, veljavne in popolne osebne podatke. Kupec je pooblaščen, da izbere možnost, da ga prodajalec seznani z novimi izdelki, izdelki na zalogi in podobno (glasilo). Po uspešno zaključeni registraciji (vse zahtevane informacije so pravilno izpolnjene) bodo na e-poštni naslov kupca poslana navodila za potrditev registracije in elektronska pošta.
Izdelke na spletnem mestu beriko.com WebShop naročite prek nakupovalne košarice in so nepreklicni. Prodajalec se strinja, da bo sprejel vse potrebne ukrepe in uporabil vse možne vire za izvedbo dobave naročenega izdelka v razumnem roku. V primeru, da trgovec ne more dostaviti nobenega izdelka, ker naročenega izdelka ni na zalogi ali ga dobavitelj ne more več naročiti, bo kupca kontaktiral po elektronski pošti in / ali telefonu glede nadomestnega izdelka ali preklica naročenega izdelka. Vsi drugi naročeni izdelki bodo odposlani.

Kupec lahko podrobneje razloži postopek spletnega nakupa, tako da izbere povezavo “Navodila za spletni nakup”, ki se nahaja v bližini vsakega izdelka, ki je na spletnem mestu “beriko.com WebShop” in ki ga lahko kupi prek spleta.

Cene izdelkov in storitev

Cene, prikazane na spletnih straneh, oglasih in katalogih, so izražene v hrvaških kun (z DDV) Stroški pošiljanja niso vključeni v cene izdelkov. Cene, plačilni pogoji in posebne ponudbe so veljavni samo ob naročilu in / ali plačilu in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cena je določena za vsak posamezen izdelek. Postopek vnašanja cene na spletnem mestu za vsak izdelek je podvržen več nivojem nadzora, vendar kljub temu obstaja možnost človeških napak. Takšne situacije so izredne in zanje Marko-servisi d.o.o. se vnaprej opraviči svojim strankam. beriko.com bo kupce prisiljen obvestiti o razmerah, napačni ceni in nezmožnosti dostave naročenega izdelka z napačno ceno po določenem naročilu.

Garancijska izjava in pogoji storitve

Za vse izdelke, za katere prodajalec daje garancijo, veljajo garancijski pogoji iz garancijske kartice. Kupec je dolžan hraniti račun in garancijski list za celotno garancijsko dobo. Prodajalec jamči, da bo izdelek, ki se uporablja v skladu s priloženimi navodili in garancijskim listom, pravilno deloval v garancijskem roku. Prodajalec se v primeru okvare in drugih morebitnih materialnih pomanjkljivosti zavezuje, da bo izdelek v razumnem roku popravil ali zamenjal v skladu z Zakonom o obveznostih.

Obvestilo o vložitvi pritožbe potrošnikov

Vse pritožbe v skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list 41/2014) se lahko pošljejo po pošti, faksu ali e-pošti kupcu, pa tudi v prodajalčeve poslovne prostore / trgovine na naslovu Stjepana Radića 2, 48362 Klostar Podravski. Če je reklamacija vložena v prostorih / trgovinah, je prodajalec dolžan nemudoma pisno potrditi svoj prejem.

Podatki, potrebni za vložitev pritožbe:

po pošti – na: Stjepana Radića 2, 48362 Klostar Podravski,

po e-pošti – na e-poštni naslov: beriko@beriko.com,

ali neposredno v poslovnih prostorih na naslovu Stjepana Radića 2, 48362 Kloštar Podravski. Da bo prodajalec potrdil prejem pisne pritožbe v skladu s členom 10 (5) Zakona o varstvu potrošnikov in nato na isto odgovoril, mora kupec predložiti točne podatke o prejemu.
Odgovor na kupčev ugovor Prodajalec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pisno pošlje najpozneje v 15 dneh od prejema reklamacije. V nasprotnem primeru se lahko kupec obrne na državni inšpektorat ali združenje za varstvo potrošnikov.

sprememba

Prodajalec je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh Pogojev nakupa, paleto izdelkov, cene, druge informacije, povezane s spletnim mestom, kot tudi vso drugo vsebino “beriko.com WebShop”, zato so uporabniki “beriko.com WebShop” dolžni ob vsakem obisku ogled iste vsebine spletnih strani. Če tega ne storite, prodajalca razrešite kakršne koli odgovornosti.

Intelektualna lastnina

Prodajalec daje kupcem pravico, da vse storitve na spletnem mestu beriko.com uporabljajo samo za osebno uporabo, v nekomercialne namene. Spreminjanje vsebine na spletnem mestu beriko.com WebShop je prepovedano, tako kot kopiranje, javno izvajanje in podobno. Uporaba vsebine “beriko.com WebShop” na drugih spletnih mestih je prepovedana.
Prodajalec si pridržuje pravico do odobritve pravic za objavo kakršnega koli gradiva, delov spletnega mesta “beriko.com WebShop”, samo v primeru pogodbe, ki ureja pravice in obveznosti Prodajalca in tretje osebe, ki podatke objavi.
Prodajalec pri nakupu katerega koli izdelka, za katerega veljajo avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine, ne daje dodatnih pravic uporabe in objave, razen izrecno odobri pravico ali dovoljenje proizvajalca / distributerja izdelka.

Druga spletna mesta

Kadar “beriko.com WebShop” ponuja ustrezne povezave za obisk drugih spletnih strani tretjih oseb, to ni lastnik prodajalca in ti pogoji nakupa ne veljajo za prodajalca in kupca pri uporabi zadevnih spletnih mest. Prodajalec tega spletnega mesta ne nadzoruje in ne prevzema nobene odgovornosti za nobeno od njih ali njihovo vsebino. Obisk teh spletnih strani je v celoti na lastno odgovornost kupca in prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Ostalo

Proizvajalec je prenesel tehnične specifikacije posameznih izdelkov. Prodajalec ne odgovarja za napake v opisu izdelka. Natančen opis in značilnosti izdelka Kupec lahko zahteva na elektronskem naslovu: beriko@beriko.com
Prodajalec je oproščen kakršne koli odgovornosti za škodo, ki se lahko zgodi na napravah, ki omogočajo dostop do “beriko.com WebShop” in podatkov, shranjenih na istih napravah, kadar uporabljate “beriko.com WebShop”, če jih povzročijo nezakonita dejanja tretjih oseb, računalniški virusi in podobno. in druge primere, za katere prodajalec ni odgovoren. Prodajalec je tudi brez odgovornosti v primeru okoliščin, ki onemogočajo uporabo “beriko.com WebShop”.

Informacijski obrazec o pravici do enostranskega odpovedi pogodbe na daljavo

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov:

Kupec ima pravico enostransko odpovedati pogodbo v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh od dneva dostave kupljenega izdelka na daljavo, brez kakršnih koli razlogov.
Rok je izključen in začne teči od dneva, ko je izdelek, ki je predmet pogodbe, izročen kupcu ali tretji osebi, ki ni prevoznik.
Da ima kupec pravico do enostranske odpovedi te pogodbe, mora prodajalca obvestiti o svoji odločitvi, da enostransko odpove pogodbo pred iztekom roka, in sicer z nedvoumno izjavo, ki jo pošlje po pošti, faksu ali e-pošti, pri čemer navede svoje ime, naslov, telefonsko številko , faks ali e-poštni naslov in lahko uporablja kopijo enostranskega obrazca o odpovedi pogodbe, ki jo je prejel po e-pošti, ali ga izpolnite na beriko.com/rascid
V primeru odpovedi pogodbe je vsaka stranka dolžna vrniti drugi, kar je prejela po pogodbi.
Kupec je dolžan nositi stroške vračila blaga v primeru, da uveljavi svojo pravico do enostranskega odpovedi pogodbe iz 72. člena zakona o varstvu potrošnikov. V primeru, da za pogodbe na daljavo blaga po naravi ni mogoče vrniti po pošti, stroške vračila blaga v nasprotnem primeru krije tudi kupec. Kupec mora blago vrniti brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh, ko je v skladu s 74. členom Zakona o varstvu potrošnikov obvestil prodajalca o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe. Šteje se, da je kupec pravočasno izpolnil svojo obveznost, če je pred iztekom navedenega roka blago poslal ali ga dostavil prodajalcu. Kupec je odgovoren za kakršno koli okvaro blaga zaradi ravnanja z blagom, pa tudi za poškodovano ali zavrženo embalažo, razen za tisto, kar je bilo potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.
Prodajalec mora takoj, najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odločitvi kupca o odpovedi pogodbe v skladu s 74. členom Zakona o varstvu potrošnikov, kupcu vrniti vse, kar je slednji plačal v skladu s pogodbo. Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki izhajajo iz kupčeve izrecne izbire vrste prevoza, ki ni standardni prevoz, ki ga ponuja prodajalec. Prodajalec mora vrniti plačilo šele po tem, ko mu je blago vrnjeno, torej po tem, ko mu je Kupec predložil dokaz, da je blago poslal nazaj Prodajalcu, če bi bil prodajalec o tem obveščen, preden je prejel blago. Prodajalec mora vrniti plačilo z istim plačilnim sredstvom, ki ga je Kupec uporabil pri izvedbi plačila, razen če kupec izrecno soglaša z drugim načinom plačila in ob predpostavki, da Kupec za takšno vračilo ni dolžan plačati dodatnih stroškov.
Kupec ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, če:
je Prodajalec storitev v celoti izpolnil Prodajalec in izpolnitev se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem Kupca in z njegovo potrditvijo, da se zaveda, da bo izgubil pravico do enostranskega odpovedi pogodbe, če bo pogodba v celoti izpolnjena.
predmet pogodbe ali blaga ali storitev, katerega cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, ki so zunaj vpliva prodajalca in ki se lahko pojavijo v času kupčeve pravice do enostranske odpovedi pogodbe
predmet pogodbe je blago, ki je izdelano po kupčevih specifikacijah ali ki je očitno prilagojeno kupcu
Kupec je od prodajalca posebej zahteval obisk, da opravi nujna popravila ali vzdrževalna dela, pod pogojem, da med takšnim obiskom poleg tistih storitev, ki jih kupec posebej zahteva, prodajalec opravlja tudi druge storitve ali dobave, razen potrebnega blaga nujna popravila ali vzdrževalna dela ima kupec pravico enostransko odpovedati pogodbo v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom
predmet pogodbe je dobava zapečatenih zvočnih ali video posnetkov ali računalniških programov, ki se natisnejo po dostavi
predmet pogodbe je dobava elektronske licence, naročniške licence in digitalnih vsebin, ki niso posredovane na fizičnem nosilcu, če se je izpolnitev pogodbe začela z izrecnim predhodnim soglasjem Kupca in z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe.
Če je izdelek vrnjen z napako, z večjimi poškodbami ali brez delov in dokumentacije, in če niso dostavljeni v roku 8 dni, se šteje, da kupec ni izpolnil svoje obveznosti vračila blaga in prodajalec ni dolžan vrniti plačanih sredstev.
Kupec lahko kupec elektronsko izpolni in pošlje kopijo obrazca enostranske odpovedi pogodbe, ki ga najdete na spletni strani prodajalca.
Prodajalec kupcu pošlje potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe po elektronski pošti.

Enkratno spletno plačilo prek spletne trgovine:

Gotovina ob dostavi
Splošni depozit / kredit

Odgovornost za materialne napake

Prodajalec je za materialne pomanjkljivosti izdelka odgovoren v skladu z Zakonom o obveznostih (členi 400–422).
Prodajalec je odgovoren za materialne pomanjkljivosti stvari, ki jih je imel ob prenosu tveganja na kupca, ne glede na to, ali se je tega zavedal. Prodajalec je odgovoren tudi za kakršne koli materialne napake, ki se pojavijo po prenosu tveganja na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že prej. Domneva se, da je v času prenosa tveganja obstajala napaka, ki je nastala v šestih mesecih po prenosu tveganja, razen če prodajalec ne dokaže drugače ali drugače iz narave stvari ali narave pomanjkljivosti. Prodajalec ne odgovarja za manjšo materialno napako.

Obstaja pomembna pomanjkljivost:

če posest nima potrebnih lastnosti za njeno redno uporabo ali za njen promet,
če izdelek nima lastnosti posebne namene, za katere jih kupec nabavi, za katere je bilo znano ali mora biti prodajalec znan,
če stvar nima lastnosti in lastnosti, ki so bile izrecno ali tiho dogovorjene ali predpisane,
kadar je prodajalec predložil izdelek, ki ni enak vzorcu ali modelu, razen če je vzorec ali model prikazan samo v informativne namene,
če artikel nima lastnosti, ki sicer obstajajo z drugimi artikli iste vrste in bi kupec lahko razumno pričakoval glede na naravo predmeta, zlasti ob upoštevanju javnih izjav Prodajalca, proizvajalca in njihovih zastopnikov o lastnostih artikla (oglasi, označevanje artikla itd.),
če je izdelek nepravilno nameščen, če je namestitvena storitev vključena v izpolnitev prodajne pogodbe,
če je napačna namestitev posledica napak v navodilih za montažo.

Če je Kupec na podlagi izjav proizvajalca ali njegovega zastopnika pričakoval obstoj določenih značilnosti artikla, se pomanjkljivost ne upošteva, če prodajalec teh izjav ni poznal ali bi moral vedeti ali so bile te izjave do sklenitve pogodbe ovržene ali niso vplivale na odločitev kupca. pogoditi.

Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali pa kupcu ne morejo ostati neznane. Prodajalec je odgovoren tudi za napake, ki bi jih kupec zlahka opazil, če bi izjavil, da artikel nima pomanjkljivosti ali da ima izdelek določene značilnosti ali značilnosti.

Reševanje sporov

Uredba, ki velja za celotno EU, z dne 15. februarja 2016, spore v zvezi s spletnim nakupovanjem je mogoče rešiti s platformo ODR. Platformo lahko uporabljajo tako potrošniki kot trgovci in jo je mogoče vložiti v katerem koli od 23 uradnih jezikov EU.

Če med spletnim nakupovanjem v EU naletite na težave (pokvarjen izdelek, nezmožnost zamenjave izdelkov itd.), Lahko vložite pritožbo na povezavi http://ec.europa.eu/consumers/odr/