Uzeo sam dva objekata s dva boksa većih dimenzija i sa dodatnom opremom, tj. sa automatskim vratima i elektromotorom za podizanje. Objekat je pocinčani što je prikladno za Jadransku obalu.

Mauro Mikičić, Rijeka